• Από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις εκτελούνται δρομολόγια των ΚΤΕΛ που φτάνουν στην πόλη του Βόλου. Αυτή την στιγμή είναι ο γρηγορότερος και ποιό άμεσος τρόπος να φτάσετε στον Βόλο με δημόσια μέσα μεταφοράς.
     
    Για δρομολόγια επισκεφτείτε την σελίδα του ΚΤΕΛ Βόλου.